Zborovi

U Župi postoje pjevački zborovi:
-Mješoviti pjevački zbor
-Zbor djece
-VIS Familia
-Večernji zbor