Vjenčanja

2021. GODINA

Vjenčani u travnju:

Marko i Katarina Hašček

Vjenčani u svibnju:

Davor Pešut i Ivana Božić

Vjenčani u lipnju:

Marko Prekrat i Ivana Miličević,
Mislav Gugić i Ivana Madunović Gugić

Vjenčani u kolovozu:

Marko Skorup i Kristina Kovačić,
Krešimir Veinberger i Dajana Ivančić,
Josip Erceg i Nikolina Valenteković,
Danijel Gajić i Snježana Plučinski,
Ivan Škorjanc i Andreja Čiček,
Silvio Muk i Tihana Perasović,
Boris Mihaljec i Mia Mihaljec r. Bestvina

2020. GODINA

Vjenčani u lipnju:

Ivan Kakalicis i Marina Anić

Vjenčani u srpnju:

Danijel Tomić i Gorana Pavlović,
Stjepan Vukadin i Ana Mertz

Vjenčani u kolovozu:

Ana Ćurić i Vinko Užarević

Vjenčani u listopadu:

Antonio Jalžabetić i Andrea Kečinović

Vjenčani u prosincu:

Matej Juzbašić i Lucija Grabovac

2019. GODINA

Vjenčani u travnju:

Dino Križanović i Dubravka Brozd,
Tomislav Kovač i Dajana Štetić,
Kristijan Panjkov i Matea Šerbedžić

Vjenčani u svibnju:

Goran Nikolčić i Nikolina Pavlović,
Dino Škrobar i Nevena Vidović,
Igor Dropulić i Ana-Marija Schnitzer,
Goran Domitrović i Dolores Miličić,
Vladimir i Oriana Živković

Vjenčani u lipnju:

Matej Škoro i Lucija Bošnjak,
Igor Mozeš i Vedrana Josipa Grgić

Vjenčani u srpnju:

Đemail Polimac i Anđelka Buzjak,
Dražen Koršoš i Ivana Janjatović

Vjenčani u kolovozu:

Mario Petrović i Marijana Pejić,
Tomislav Ciković i Ana Rimac

Vjenčani u rujnu:

Alen Svoren i Ana – Marija Šola,
Dino Došen i Marta Granat,
Davor Zec i Ružica Tokić

Vjenčani u listopadu:

Antun Orozović i Martina Žulj,
Toni Pešo i Ana Šklebek

Vjenčani u studenom:

Pavao Kovačević i Lucija Pleša

Vjenčani u prosincu:

Mario Ursa i Antonia Varga

2018. GODINA

Vjenčani u siječnju:

Igor Milanko i Viktorija Lovrić

Vjenčani u veljači:

Andrej Paulus i Barbara Šteović

Vjenčani u travnju:

Zdenko Ivan Tuthorn i Karmen – Marija Tuthorn r. Pajtler,
Božidar Androjić i Ana Mikulić

Vjenčani u svibnju:

Tomislav Šimić i Željka Bašić,
Alan Badrov i Josipa Milošević,
Luka Vučko i Mirjana Bota,
Igor Krstić i Ana Leventić

Vjenčani u lipnju:

Mario Lopar i Doris Porić,
Mario Ćaleta i Ines Sabo,
Kristian Ovčarik i Ivana Čalo,
Danijel Krajačić i Paula Barbarić

Vjenčani u srpnju:

Hrvoje Vrkić i Ida Đumlija,
Dario Birtić i Štefica Šoštarić,
Danijel Barišić i Ana Marija Sudar

Vjenčani u kolovozu:

Dejan Hunjek i Dragica Cepernić,
Ivan Stazić i Antonia Polešak

Vjenčani u rujnu:

Stjepan Miljanić i Marijana Knežević Miljanić,
Tomislav Drača i Barbara Mihić,
Filip Kuna i Sara Babić,
Stefan Horvat i Tamara Efendić,
Dino Ćurić i Željka Breškić

Vjenčani u listopadu:

Mario Radočaj i Sanela Jurišić