Sprovodi

Pokopani u siječnju 2018. g.:

Nada Čađo,
Ljubica Jakobljević r. Mamuzić,
Rozalija Hasenauer r. Leh,
Ana Herget r. Kuzma,
Darko Jurišić,
Anuška Matota r. Embrešić,
Zlata Krnić r. Šimon,
Slavko Plančak,
Ilija Bartolović,
Adam Getoš

Pokopani u veljači 2018. g.:

Avdo Polimac,

Slavica Balen r. Fuljetić,

Darko Bilić,

Desanka Vuksanić r. Maletić

Pokopani u ožujku 2018. g:

Josip Dobra,

David Barić,

Milan Kramer,

Stanko Vukoja,

Ana Forjan r.Strmečki,

Stanka Rogulj r.Vukadinović,

Josipa Mihaljinec r. Haban,

Zvonko Goričkić,

Nevenka Greganić r. Horvatić,

Marija Jandrlić r.Frković,

Agata Hackenberger r,Hufnagel,

Ana Horvatić r. Čeleda