ŽEV

ČLANOVI ŽEV-a do 01. travnja 2027.

1. fra Dragutin Bedeničić, župnik, r. 1967., Paška 35a
2. Stipe Crnković, umirovljeni branitelj, r. 1969., Trpanjska 7
3. Andrijana Jozanović, farmaceutski tehničar, r. 1977., Rapska 31
4. Željka Knežević, prvostupnica ekonomije, r. 1982., Paška 25
5. Milan Vrdoljak, trgovac, r. 1967., Šibenska 28