Povijest župe

U Osijek na Jug braća franjevci došli su na poziv tadašnjega đakovačkoga biskupa dr. Stjepana Bäurleina koji je izdao dekret o uspostavi župe Svete Obitelji 20. prosinca 1967. godine, a s radom župa je započela 1. siječnja 1968. godine. Prvi upravitelj župe, fra Alipije Laušin, stanovao je u Franjevačkom samostanu u Tvrđi. Za potrebe župe kupljena je kuća u Mljetskoj 57 koja je adaptirana i preuređena u prostor za obavljanje bogoslužja i kasnije vjerske pouke za djecu i mlade.
Godine 1972. započela je gradnja nove crkve Svete Obitelji po nacrtu arhitekta Mihajla Biglbauera. Zemljište za novu crkvu dobilo se između Paške, Hvarske i Mljetske ulice, s adresom Paška 35a. Kamen temeljac blagoslovio je 4. svibnja 1974. godine mons. Ćiril Kos, đakovački biskup. Na gradilištu crkve je 23. svibnja 1976. godine proslavljena prva krizma koju je primilo 198 krizmanika. Prva polnoćka proslavljena je u nedovršenoj crkvi 24. prosinca 1979. godine. Donji dio crkve, tzv. donja crkva, blagoslovio je 18. listopada 1981. godine mons. Ćiril Kos. Bogoslužja u donjoj crkvi počela su 1981. godine. Uz novu crkvu bila je i baraka koja je služila za stanovanje i župni ured. Godine 1982. započinje gradnja župne kuće (Franjevačkog samostana) koji postaje useljiv 1987. godine. 1982. godine u župu dolaze časne sestre, Družbe Kćeri Milosrđa.
1991. godine pristupilo se uređenju gornje crkve. Zbog Domovinskog rata prekinuto je uređenje. Nakon završetka rata otklanjale su se ratne materijalne štete da život župe može normalno funkcionirati. Zatim se pristupilo i samom dovršenju crkve. Crkva ima gornji i donji dio. Gornja crkva ima lađu u obliku elipse 28 x 20 metara. Građena je u modernom obliku. U donjem dijelu objekta je tzv. donja crkva u kojoj se služe mise radnim danima, dvije dvorane, sakristija, predvorje, sanitarni čvor, kotlovnica. U sklopu crkve je i toranj koji je napravljen u modernom stilu. Gornja crkva je uređena 1998. godine. Na zidu je nacrtana velika slika Svete Obitelji sa pozadinom Osijeka koju je izradio fra Budimir Cvitković, kao i postaje križnoga puta koje je započeo raditi fra Budimir, a završio g. Branimir Dorotić, akademski slikar. 2008. godine, prigodom 40. obljetnice župe, uređen je okoliš ispred crkve, postavljen kip Gospe, kao i veliki metalni križ na pročelje tornja te su postavljeni vitraji u gornjoj crkvi koje je izradio g. Branimir Dorotić. 1. lipnja 2008. godine, mons. Marin Srakić, đakovačko – osječki nadbiskup, posvetio je crkvu te je tom prilikom u pod ispod oltara ugradio moći bl. Marije Propetoga Isusa Petković.
Na teritoriju župe ima prema popisu stanovništva oko 12 000 stanovnika od kojih prema podacima župnih obiteljskih listova te blagoslova obitelji, ima kontakt s crkvom oko 2900 obitelji s oko 8200 članova.
Svečana proslava pedesete obljetnice Župe bila je 31. prosinca 2017. pod svetom misom u 11.00 sati koju je predslavio mons. Đuro Hranić, nadbiskup đakovačko-osječki.
U župi su dvije osmogodišnje škole: Tin Ujević i Grigor Vitez. Časne sestre Družbe Kćeri Milosrđa imaju samostan i dječji vrtić u Bakarskoj ulici 1.
Župa Svete Obitelji pripada Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, Osječkom istočnom dekanatu. Braća franjevci koji djeluju u župi članovi su Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, gvardijanatu Osječkom koji je u samostanu u Tvrđi.