Karitativna skupina

Karitativnu skupinu u Župi vodi Ksenija Tomas.