Vukovar – grad heroj

Današnji dan je krvavim slovima upisan u hrvatsku povijest, povijest koju su ispisali naši branitelji dajući ono najvrjednije za našu slobodu – svoj život. Hrvatska danas moli za svoje žrtve, za one koji su mučeni, ubijeni na najgore načine da bismo mi danas mogli nazivati se Hrvatima. Najmanje što možemo je zahvaliti im, molitvom u tišini sjećajući se svih onih koji nisu s nama, i onih za kojima tragamo. Isuse, vjerujemo da ih u Tvome krilu sad ništa ne boli, da im tamo nije hladno i da s neba zagovaraju za našu Hrvatsku. Molimo Te da nađemo naše najmilije, da kada palimo svijeću znamo gdje im je zadnje počivalište, da utješiš uplakane majke i da nam svima dadeš dovoljno ljubavi da našu domovinu volimo onako kako su je branitelji voljeli. Molimo te povij rane našem divu hrvatskome, našemu narodu da ljubavlju kojom ljubiš nas i mi ljubimo one prve među jednakima, naše heroje koji nam baš svojim primjerom pokazaše da je ljubav ljubljena.
Spavaj mirno Vukovare, i čuvaj u svojim njedrima hrabre sokolove.