RASPORED PRVIH SUSRETA NA ŽUPNIM KATEHEZAMA

PRVI RAZREDI OŠ „TIN UJEVIĆ“:
1a u subotu, 7. 11. u 10:00
1b u subotu, 7. 11. u 11:00

PRVI RAZREDI OŠ „GRIGOR VITEZ“:
1a u subotu 14. 11. u 10:00
1b u subotu 14. 11. u 11:00

DRUGI RAZREDI OŠ „TIN UJEVIĆ“:
2a u ponedjeljak, 9. 11. u 14:00
2b u ponedjeljak, 9. 11. u 15:00

DRUGI RAZREDI OŠ „GRIGOR VITEZ“:
2a u utorak, 10. 11. u 14:00
2b u utorak, 10. 11. u 15:00

TREĆI RAZREDI OŠ „TIN UJEVIĆ“:
3a u ponedjeljak, 9. 11. u 8:00
3b u ponedjeljak, 9. 11. u 9:00
3c u ponedjeljak, 9. 11. u 10:00

TREĆI RAZREDI OŠ „GRIGOR VITEZ“:
3a u utorak, 10. 11. u 8:00
3b u utorak, 10. 11. u 9:00

OSMI RAZREDI OŠ „TIN UJEVIĆ“:
U nedjelju, 8. 11. nakon večernje svete mise

OSMI RAZREDI OŠ „GRIGOR VITEZ“:
U nedjelju, 15. 11. nakon večernje svete mise

PRVI RAZREDI SREDNJIH ŠKOLA:
Prijavljeni s prezimenima od A do H u četvrtak, 12. 11. u 8:30 ili u 14:30
Prijavljeni s prezimenima od J do M u četvrtak, 12. 11. u 9:30 ili u 15:30
Prijavljeni s prezimenima od O do Z u četvrtak, 12. 11. u 10:30 ili u 16:30

DRUGI RAZREDI SREDNJIH ŠKOLA:
Prijavljeni s prezimenima od A do K u srijedu, 11. 11. u 8:30 ili u 14:30
Prijavljeni s prezimenima od L do P u srijedu, 11. 11. u 9:30 ili u 15:30
Prijavljeni s prezimenima od R do T u srijedu, 11. 11. u 10:30 ili u 16:30
Prijavljeni s prezimenima od V do Z u srijedu, 11. 11. u 11:30 ili u 17:30

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.