Duhovna obnova za mlade

„Pođite i javite što ste čuli i vidjeli

U subotu, 14. prosinca 2019. u samostanu sestara Kćeri Milosrđa u Osijeku održana je adventska duhovna obnova za mlade. Tijekom duhovne obnove mladi iz Valpova, Šestina i Osijeka razmišljali su o Božjoj Riječi, Riječi koja se utjelovila, Riječi koja dolazi čovjeku u susret, preobražava i mijenja te ide prema bližnjemu koji je potreban ljubavi.

Duhovna obnova započela je uvodnom molitvom i igrom uplitanja u mrežu Kristovu u kojoj su sudionici dodavajući konop izgovarali ponešto o sebi kako bi se bolje upoznali te umrežili. Predavanje na temu „I Riječ bijaše Bog“, na pristupačan, razumljiv i zanimljiv način održao je fra Andreo Matanović, kapelan iz Borova naselja, Vukovar. Nakon kratke pauze i okrijepe mladi su se nastavili družiti sa Božjom Riječju prakticirajući molitvenu vježbu Lectio Divina. U poslijepodnevnim satima duhovna obnova poprimila je novu dimenziju. Nakon ručka u holu zaigrale su se društvene igre, uno, pantomima, vjeronaučni pojam… Tijekom rada u skupinama sudionici su izrađivali „Ivanove naočale“ prema evanđeoskim tekstovima o kojima su razgovarali u skupinama. Zaključci rada u skupinama su rezultirali mišljenjima kako Božja Riječ mijenja pogled na svijet oko nas te gledajući kroz naočale evanđelja možemo i trebali bismo se mijenjati i činiti dobro.

Duhovnu obnovu okrunili smo euharistijskim klanjanjem u kućnoj kapelici kako bismo zahvalili Gospodinu na svim milostima koje nam je podario tijekom dana. Vrhunac Božje ljubavi je Euharistija na kojoj smo sudjelovali u župnoj crkvi Svete Obitelji i tako završili duhovnu obnovu. Druženje se nastavilo u samostanu uz večeru, smijeh i šalu.

Zahvalni svima koji su sudjelovali, zahvaljujemo sestrama na gostoprimstvu i raspoloživosti, hvala dobrome Bogu koji nas je okupio oko svoje Riječi te nam podario spasenje po Kristu Isusu.

Marana’ tha! Dođi Gospodine Isuse!

s. Anamarija Vuković