19 rujna, 2020

Slavimo dvadeset i petu nedjelju kroz godinu. Od sutra pa do srijede prijave su u župnom uredu za one koji žele primiti sakramente pomirenja, pričesti i potvrde (učenici 3. razreda osnovne i 2. razreda srednje škole koji su već imali dvije pripravne godine župne kateheze), te svi ostali koji su obvezni ići na kateheze (1., […]