Misijska skupina

Misijsku skupinu u Župi vodi Tatjana Šargač. Članovi su: Mirta Jakovac, Stipe Crnković, Silvana Crnković, Filipina Šargač, Sanja Šprem, Marija Grahovac, Ksenija Tomas, Tatjana Šargač.