Misijska skupina

Misijsku skupinu u Župi vodi Tatjana Šargač. Članovi su: Mirta Jakovac, Stipe Crnković, Silvana Crnković, Filipina Šargač, Sanja Šprem, Marija Grahovac, Ana Šimović, Tatjana Šargač.