ŽPV

ČLANOVI ŽPV-a do 01. travnja 2027.:

1. fra Dragutin Bedeničić, župnik, r. 1967., Paška 35 a
Odbor za naviještanje:
2. Stipe Crnković, umirovljeni branitelj, r. 1969., Trpanjska 7
3. Marija Grahovac, vjeroučiteljica, r. 1966., Trpanjska 1
4. Nikolina Janc, mag. engleskog i njemačkog jezika, r. 1980., Rapska 65
Odbor za liturgijski i molitveni život:
5. Ana Erkapić, mag. sestrinstva, r. 1994., Plitvička 1
6. Branka Skorup, upravni referent, r.1989., Lovranska 8
7. s. Helena Bakula, katehistkinja, r. 1959., Bakarska 1
8. Miroslav Mlinarević, strojarski ing., r. 1978., Kvarnerska 1
Odbor za karitativno djelovanje:
9. Mirta Jakovac, dipl. ekonomist, r. 1970., Trogirska 21
10. Josip Maleš, liječnik, r. 1960., Bračka 138b
11. Tatjana Šargač, administrator, r. 1980., Bračka 16 a