Zborovi

U Župi postoje pjevački zborovi:
– Mješoviti pjevački zbor
– Zbor djece
– Večernji zbor