OFS

U župi Sv. Obitelji djeluje Franjevački svjetovni red (OFS) ili, kako je to bilo u početku, Treći Red (TR), zavjetovani laici ili svjetovni franjevci, koji u svom svakodnevnom životu, po uzoru na Sv. Franju Asiškoga, svjedoče svoju vjeru i pripadnost Redu u svijetu.
Prva mjesečna skupština Trećeg Reda (TR) Župe Sv. Obitelji u Osijeku, održana je 20. travnja 1978. godine. Na skupštini je bilo prisutno 16-ero ljudi. Voditelj sastanka, ujedno i prvi duhovni asistent bio je fra Drago Radelić. Nakon molitve iz Obrednika franjevačke zadruge, p. Drago je naglasio „da je zajednica TR, formalno postala zadruga TR, što je dokumentirao Dekretom o osnivanju TR zadruge od Provincijalata u Zagrebu br. 243/1978. godine, 1. Ožujka 1978., te Rješenjem Biskupskog ordinarijata u Đakovu, u kojem se odobrava osnivanje zadruge TR u župi Sv. Obitelji, Osijek IV, br. 709/78, od 13. travnja 1978. godine. Oba dokumenta se čuvaju u župnom arhivu pod brojem 21/1978. godinu. Da bi osnutak zadruge TR bio valjan, prema Konstitucijama TR (čl. 122) bilo je potrebno imenovanje predsjednika i odbora. Za prvu predsjednicu predložena je Marija Novaković, a za odbor Gospina Leventić, Cvijeta Mikrut, Paula Blažević i Magdalena Vargović. Ovaj prijedlog poslan je u Provincijalat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagreb za potvrdu koji je to i učinio 6. svibnja 1978., pod brojem 403/1978 .
Iščitavajući zapisnike skupština ili mjesečnih susreta od osnutka TR do danas, vidi se da svjetovni franjevci kroz sve vrijeme postojanja aktivno sudjeluju u životu župne zajednice kao pjevači u župnom zboru, čitači, u održavanju čistoće crkve i okoliša, karitativnom radu, posjetu bolesnicima kao i u mnogim drugim događanjima.
Od osnutka TR-a 1978. godine do danas došlo je do značajnih promjena u ustroju. Treći red je sada Franjevački svjetovni red (OFS) te je organiziran u Mjesna bratstva. Mjesna bratstva ujedinjena su u Područna, Područna u Nacionalna, te Nacionalna u Međunarodno bratstvo. Mjesno bratstvo župe Sv. Obitelji danas broji 38 zavjetovanih članova. Ministar bratstva je Krunoslav Janc, a duhovni asistent je fra Dragutin Bedeničić.