Karitativna skupina

Karitativnu skupinu u Župi vodi Tatjana Šargač.