Čitači

Voditelj skupine čitača je fra Dragutin Bedeničić.