Početak korizme

Čistom srijedom ili Pepelnicom započeli smo korizmeni hod u našoj župi. Fra Dragutin predvodio je križni put uz misli bl. Alojzija Stepinca po kojima nam govori o hrvatskome narodu, ljubavi prema njemu te nas i danas potiče na ozbiljnost i odgovornost svjedočenja vjere. Pod svetom misom bilo je pepeljenje čime smo si još jednom posvijestili o vlastitoj prolaznosti, obraćenju te životu po Evanđelju.
40 dana sa Isusom, idemo li?!

Poticajne riječi Križnoga puta sa Stepincem:
„Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu. Ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svom narodu ne dam se ni od koga natkriliti.“
Najveći dar koji imamo naš je život. A veliki darovi su i velika odgovornost. Život možemo uložiti samo jednom. Za što ćemo to učiniti? Što je dovoljno vrijedno da za to žrtvujemo ono najveće što nam je darovano?
Koliki su svoj život položili za slobodu naše Domovine. Koliki su krenuli Isusovim primjerom na tom putu, birali pravdu iznad svega. I što se dogodilo? Isus? Živi zauvijek. Tako će i zauvijek živjeti hrvatski ratnici. Tako će zauvijek živjeti i svatko od nas koji bira govoriti i činiti, prvo i posljednje, uvijek iz ljubavi.
Gospodine, ne molimo te da prestanu pritisci. Znamo da je to nemoguće.