2 travnja, 2018

RASPORED ČITANJA NA SVETIM MISAMA 2. uskrsna Misa u 7.00 –Katica Milohnoja,Ana Zelić Misa u 9.00 –Elizabeta Anić, Lidja Ferić, Jasna Hazenauer Misa u 11.00 – Helena Budimčić,Adrijana Leko, Katarina Petanjak Misa u 18.30 –Filipina Šargač ,Mirta Jakovac,Tatjana Šargač 3. uskrsna Misa u 7.00 – Katica Milohnoja,Ana Zelić Misa u 9.00 – Slavica Laurović, Pavle […]