Raspored čitanja

RASPORED ČITANJA NA SVETIM MISAMA
2. uskrsna
Misa u 7.00 –Katica Milohnoja,Ana Zelić
Misa u 9.00 –Elizabeta Anić, Lidja Ferić, Jasna Hazenauer
Misa u 11.00 – Helena Budimčić,Adrijana Leko, Katarina Petanjak
Misa u 18.30 –Filipina Šargač ,Mirta Jakovac,Tatjana Šargač

3. uskrsna
Misa u 7.00 – Katica Milohnoja,Ana Zelić
Misa u 9.00 – Slavica Laurović, Pavle Petanjak, Vera Stipić
Misa u 11.00 –Silvija Petrović, Helena Budimčić, Adrijana Leko
Misa u 18.30 –Nevenka Petanjak ,Sanja Šprem, Filipina Šagrač

4. uskrsna
Misa u 7.00 –Ana Zelić, Katica Milohnoja
Misa u 9.00 – Ana Šimović,Lidija Ferić,Elizabeta Anić
Misa u 11.00 – Katarina Petanjak , Silvija Petrović, Helena Budimčić
Misa u 18.30 –Tatjana Šargač ,Mirta Jakovac, Nevenka Petanjak
5. uskrsna
Misa u 7.00 – Katica Milohnoja,Ana Zelić
Misa u 9.00 – Jasna Hazenauer, Slavica Laurović, Pavle Petanjak
Misa u 11.00 –Adrijana Leko, Katarina Petanjak, Silvija Petrović
Misa u 18.30 – Filipina Šagrač, Sanja Šprem, Tatjana Šargač

6. uskrsna
Misa u 7.00 – Katica Milohnoja,Ana Zelić
Misa u 9.00 – Vera Stipić, Ana Šimović, Elizabeta Anić
Misa u 11.00 – PRVA PRIČEST: Adrijana Leko , Marko Leventić
Misa u 18.30 –Mirta Jakovac, Nevenka Petanjak , Sanja Šprem

7. uskrsna
Misa u 7.00 – Katica Milohnoja, Ana Zelić
Misa u 9.00 – Lidija Ferić, Jasna Hazenauer, Slavica Laurović
Misa u 11.00 – Helena Budimčić, Silvija Petrović, Katarina Petanjak
Misa u 18.30 – Tatjana Šargač , Filipina Šargač , Mirta Jakovac

DUHOVI
Misa u 7.00 – Katica Milohnoja, Ana Zelić
Misa u 9.00 – Pavle Petanjak, Vera Stipić, Ana Šimović
Misa u 11.00 – Adrijana Leko, Silvija Petrović, Katarina Petanjak
Misa u 18.30 – Nevenka Petanjak , Sanja Šprem,Filipina Šargač