NOVI RASPORED SVETIH MISA

SVETE MISE KROZ GODINU

(osim došašća)

Ponedjeljak – subota:     7:30 i 18:30

Nedjeljom i blagdanima:   7:00, 10:00 i 18:30

SVETE MISE U DOŠAŠĆU

Ponedjeljak – subota :    6:00 i 18:30

Nedjeljom:   7:00, 10:00 i 18:30

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.