Seminar za suradnike misijskih skupina u župama

U prostorijama KBF-a u Đakovu u subotu. 30. travnja 2022. održan je proljetni seminar za povjerenike, animatore i suradnike župnih misijskih skupina u župama Đakovo-osječke nadbiskupije. Okupilo se oko 40 sudionika, a iz naše župe sudjelovalo je troje župljana članova misijske skupine. Seminar je bio zamišljen tako da svi sudionici razmijene iskustva što i kako rade u svojim župama za misije, te da se bolje upoznamo i potaknemo jedni druge na međusobnu suradnju i zajedništvo. Veseli nas da su vidljivi veliki pomaci na bolje, osvježenje i jedan novi pristup otkada je na čelu novi nadbiskupijski povjerenik za misijsku djelatnost Crkve i suradnika Papinih misijskih djela vlč. Ante Šiško.

Bogu zahvalni na našim misionarima molimo i dalje za nova zvanja u misijama, za zdravlje i ustrajnost svih misionara i misionarki diljem svijeta. Neka nam uvijek budu na umu Kristove riječi: Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.