25 rujna, 2021

Slavimo dvadeset i šestu nedjelju kroz godinu. Protekli tjedan bile su prijave za župne kateheze. Prijavljeno je: prvi razredi osnovnih škola 25 učenika, drugi razredi osnovnih škola 56 učenika, treći razredi osnovnih škola 55 učenika, osmi razredi osnovnih škola 60 učenika, prvi razredi srednjih škola 34 učenika, drugi razredi srednjih škola 53 učenika. Raspored župnih […]