Proslava 75 godina Caritasa naše Nadbiskupije

U Vikarijatu je 4. prosinca proslavljeno 75 godina postojanja Caritasa naše Nadbiskupije. Volonteri Caritasa naše župe sa fra Dragutinom su nazočili ovome slavlju zajedno sa svim volonterima, svečenicima iz župa Nadbiskupije. Tom prigodom čuli smo o povijesti Caritasa, djelovanju do danas uz primjere pojedinih udruga koje karitativno djeluju. Uz predavanje preč. Tukare, prof. Dugalića ohrabrili su nas i naši nadbiskupi za daljnje služenje potrebitima u ljubavi. Svi smo pozvani biti ruke Kristove, jer vjera bez djela je mrtva. Snagu crpimo iz euharistije i Bogu smo zahvalni što smo potrebni jedni drugima svjedočiti ljubav.