5 prosinca, 2020

Danas slavimo 2. nedjelju došašća. Prva je nedjelja u mjesecu kada se svojim molitvama i novčanim prilozima sjećamo naših sjemeništa te molimo za duhovna zvanja. Kroz vrijeme došašća pozvani smo na djelotvornu ljubav prema potrebitima u našoj župi kao i za potrebe Pučke kuhinje, Centra za beskućnike i Centra za majku i dijete u Osijeku. […]