Seminar za animatore i suradnike župnih karitativnih skupina: Ustani i hodaj

Velečasni Drago Tukara, ravnatelj Caritasa naše Nadbiskupije pozdravio nas je i uveo u seminar koji je održao vlč. Ivica Martić, župnik župe u Retfali. Sve zajedno nas je bilo oko 60, a u ime našeg župnog caritasa su bile Helena Budimčić i Jasna Hazenauer. Prekrasno i poučno predavanje započeo je ozdravljenjem hromog čovjeka koga su u ime Isusa Krista ozdravili Petar i Ivan. Treba biti ponosan što možeš ostvarivati Božje djelo, prestati se baviti samim sobom i svojim potrebama. Treba gledati potrebe drugih oko sebe i bit ćeš nagrađen velikim zadovoljstvom i punim srcem, jasno, ne samo gledati…Pozvao nas je predavač da se družimo, razgovaramo i učimo jedni od drugih. Pozvani smo ” prati noge jedni drugima” a ne da “peremo mozak” . I hodočašća su želja čovjeka da budemo što više s Bogom. Sveti Ivan Pavao II bio je veliki hodočasnik i Papa putnik. Molimo svaki dan da sve što činimo bude u ime Isusovo, a ne u vlastito. Rad Caritasa ne smije se prepoznavati samo u podjeli materijalnog, već i u molitvi, u razgovoru, susretima. Na ovom seminaru imali smo rad u skupinama koji je bio osmišljen pohodom Svetoga Ivana Pavla II našoj domovini po danima, a mi smo sudjelovali u petoj skupini: Posjet Pape Zadru. Velečasni Tukara iznio je svoja iskustva i dobra i loša, a predložio nam je neke konkretne prijedloge među kojima je i prijedlog da za slijedeći seminar negdje hodočastimo kako ne bi bili, u klasičnom smislu, u zatvorenom prostoru.

Jasna Hazenauer