Seminar za animatore i suradnike župnih misijskih skupina

13.listopada 2018 održan je seminar u Đakovu, na kojem su iz naše župe bile Filipina, Blanka, Mirta i Tatjana. Osim svjedočenja naših misionara iz prve ruke, posvjedočile smo i tome da se naš hrvatski narod, iako mali uvijek i rado iznova odazove apelu za pomoć najpotrebitijima. Jer za one koji su upoznali Krista u dalekoj Africi ili drugdje u svijetu gdje su ljudi u potrebi, osim Božje riječi nužno je djelovati i financijski kako bi i tim primjerom pokazali da smo svi braća i sestre u Kristu. Budimo svi kap koja čini more ljubavi i dobrote.