Raspored čitanja

CVJETNICA
Misa u 7.00
1. Čitanje: Katica Milohnoja
Psalam 22: antifona pjevana, čita Katica Milohnoja
2. Čitanje: Ana Zelić
Muka po Marku:
Evanđelist: Sanja Šprem
Isus: svećenik
Petar:
Juda:
Veliki svećenik:
Pilat:
Satnik:
Sluškinja:
Uloge čitaju: Elizabeta Anić, Katica Milohnoja, Ana Zelić
Molitva vjernika:Ana Zelić
Misa u 9.00
1. Čitanje:Ana Šimović
Psalam: pjeva zbor
2. Čitanje: Vera Stipić
3. Muka po Marku:
Evanđelist: Pavle Petanjak
Isus: svećenik
Petar: Ana Šimović
Juda: Vera Stipić
Veliki svećenik: Ivanka Roterbauer
Pilat: Jasna Hazenauer
Satnik: Lidija Ferić
Sluškinja: Slavica Laurović

Molitva vjernika: Jasna Hazenauer

Misa u 11.00
1. Čitanje: Helena Budimčić
Psalam:
2.Čitanje: Katarina Petanjak
Muka po Marku:
Evanđelist: Adrijana Leko
Isus: svećenik
Petar:
Juda:
Veliki svećenik:
Pilat:
Satnik
Sluškinja
Uloge čitaju: Katarina Petanjak, Helena Budimčić, Silvija Petrović
Molitva vjernika: Silvija Petrović

Misa u 18.30
1. Čitanje: Nevenka Petanjak
Psalam:
2. Čitanje:Filipina Šargač
Muka po Marku: Čita večernji zbor
Evanđelist: Tatjana Šargač
Isus: svećenik
Petar:
Juda:
Veliki svećenik:
Pilat:
Satnik:
Sluškinja

Molitva vjernika: Mirta Jakovac

VELIKI ČETVRTAK
Misa večere Gospodnje
Tumač obreda: Adrijana Leko
1. Čitanje: Slavica Laurović
Psalam: pjeva zbor
2. Čitanje: Lidija Ferić
Molitva vjernika: Jasna Hazenauer

VELIKI PETAK
Tumač obreda: Filipina Šargač
1. Čitanje: Katarina Petanjak
Psalam: pjeva zbor
2. Čitanje:Tatjana Šargač

Muka po Ivanu: proba: srijeda 28.3. nakon večernje mise
Evanđelist: Pavle Petanjak
Isus: svećenik
Petar: Ana Šimović
Stražar: Vera Stipić
Sluga: Jasna Hazenauer
Pilat: Katica Milohnoja
Sluškinja: Adrijana Leko

VELIKA SUBOTA – VAZMENO BDIJENJE
Tumač obreda: Pavle Petanjak
1. Čitanje Post 1, – 2,2: Sanja Šprem
Psalam 104:pjevano
2. Čitanje Post 22, 1-18: Adrijana Leko
Psalam 16:pjevano
3. Čitanje Izl 14:Helena Budimčić
Psalam Izl 15: pjevano
4. Čitanje Iz 54, 5-14: Nevenka Petanjak
Psalam 30: antifona pjevana, čita: Ana Šimović
5. Čitanje Iz 55, 1-11:Elizabeta Anić
Psalam Iz 12: pjevano
6. Čitanje Bar 3: Silvija Petrović
Psalam 19: pjevano
7. Čitanje Ez 36: Mirta Jakovac
Psalam 42:pjevano

Nakon Slave čita se: Rim 6, 3-11: Filipina Šargač
Ps 118: pjevano
Molitva vjernika: Tatjana Šargač

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG
Misa u 7.00
1. Čitanje: Katica Milohnoja
2. Čitanje: Filipina Šargač
Molitva vjernika: Ana Zelić
Misa u 9.00
1. Čitanje: Vera Stipić
Psalam: pjevani
2. Čitanje:Jasna Hazenauer
Posljednica: pjevana
Molitva vjernika:Elizabeta Anić

Misa u 11.00
1. Čitanje: Silvija Petrović
Psalam:
2. Čitanje: Helena Budimčić
Posljednica: pjevana
Molitva vjernika: djeca

Misa u 18.30
1. Čitanje: Tatjana Šargač
2. Čitanje: Mirta Jakovac
Molitva vjernika: Sanja Šprem

USKRSNI PONEDJELJAK

Misa u 7.00
1. Čitanje: Katica Milohnoja
Molitva vjernika: Ana Zelić

Misa u 9.00
1. Čitanje: Pavle Petanjak
Molitva vjernika: Ivanka Roterbauer

Misa u 11.00
1. Čitanje: Adrijana Leko
Molitva vjernika: Sanja Šprem

Misa u 18.30
1. Čitanje: Nevenka Petanjak
Molitva vjernika: Tatjana Šargač