Susreti usamljenih i starijih

Susreti se održavaju jednom mjesečno (subotom u 14:00 sati) u vjeronaučnoj dvorani u organizaciji volontera Caritasa naše župe.